Over uw bezoek

Bij Libra Revalidatie & Audiologie staat veiligheid voorop, we nemen alle maatregelen die nodig zijn om veilig zorg te verlenen. Binnen alle locaties van Libra is het daarom voor klanten en bezoekers verplicht om een mondkapje te dragen in alle openbare ruimtes. U dient zelf zorg te dragen voor een mondkapje. Alle maatregelen gelden ook als u al (deels) gevaccineerd bent. Bekijk hieronder alle maatregelen die gelden bij uw afspraak of bezoek aan de (VIN) kliniek.

Komt u naar een locatie van Libra? Vul dan vooraf de COVID-19 vragenlijst in, u ontvangt dan een advies of uw afspraak of bezoek aan Libra door kan gaan. Dit advies dient u bij binnenkomst te laten zien aan de medewerker aan de balie. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Heeft u of uw kind binnenkort een afspraak op een van de locaties van Libra?
U bent van harte welkom, als:

 • U en uw gezinsleden meer dan 24 uur vrij zijn van griepklachten (koorts en/of luchtwegklachten, zoals hoesten, verkoudheid, keelpijn). Kinderen tot 12 jaar zonder koorts mogen wel komen.
 • U geen recent verlies van reuk- en smaakzin en/of buikklachten heeft.
 • U in de afgelopen 10 dagen niet in het buitenland, in een rood of oranje gebied, bent geweest.
 • U niet in thuisisolatie (quarantaine) bent vanwege direct contact met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld.

 

Voor kinderen hanteren wij de beslisboom van Boink.

Maatregelen bij Libra

Komt u naar een locatie van Libra, dan verzoeken wij u met een aantal zaken rekening te houden. Alle maatregelen gelden ook als u al (deels) gevaccineerd bent.

 • Binnen alle locaties van Libra is het voor klanten, bezoekers en medewerkers verplicht om een mondkapje te dragen in alle openbare ruimtes (ook tijdens het wachten). U dient zelf zorg te dragen voor een mondkapje.
 • Een extra maatregel die we hebben genomen is screening aan de voordeur bij de hoofdingang. We merken steeds vaker dat mensen die al bekend zijn doorlopen, dat is niet de bedoeling. Wij vragen u vooraf de online COVID-19 vragenlijst in te vullen. U ontvangt dan een advies of uw afspraak door kan gaan. U dient dit advies bij binnenkomst te laten zien aan de medewerker aan de balie.
 • Daarnaast wordt u gecontroleerd op het ontsmetten van de handen met alcohol en het dragen van een mondkapje. Veiligheid staat voorop, bij ieder bezoek, bij iedere revalidant.
 • We vragen u alleen te komen. Bij kinderen tot 18 jaar mag maximaal één ouder mee naar het spreekuur met de kinderrevalidatiearts. Bij kinderen tot 12 jaar mag maximaal één ouder/verzorger (geen broertjes of zusjes) mee naar therapie als dat noodzakelijk geacht wordt. De begeleider dient de online COVID-19 vragenlijst ook in te vullen.
 • De therapeut haalt u of uw kind bij de voordeur op als u of uw kind niet zelfstandig naar de therapieruimte kan komen. Mensen die u halen en/of brengen kunnen op de parkeerplaats op u wachten, het is absoluut niet de bedoeling dat zij mee naar binnen gaan.
 • Om uw verblijf in de gangen, hallen en wachtruimte zo kort mogelijk te houden, verzoeken wij u zoveel mogelijk op de afgesproken tijd te komen.
 • Wij vragen u voorafgaand aan uw bezoek thuis gebruik te maken van het toilet.

 

Kunt u niet naar Libra komen omdat u of uw gezinslid klachten heeft of door quarantaine? Dan vragen wij u telefonisch contact op te nemen, samen stemmen we af hoe en wanneer de afspraak plaats zal vinden.

Mondkapje

 • Binnen Libra is het verplicht om in de openbare ruimtes een mondkapje te dragen. Als u zit mag het mondkapje af, maar als u binnen de 1.5m van uw naaste komt dan moet het mondkapje weer op.
 • Klanten en bezoekers zorgen zelf voor een mondkapje.
 • De medewerkers van Libra zullen een chirurgisch mondmasker2R dragen als ze binnen 1,5 meter van u komen.

 

Bezoek

 • Door de week en in de weekenden mogen maximaal 2 verschillende personen op bezoek komen, 1 persoon per keer.
 • De naam van deze vaste bezoeker(s) komt op een toegangslijst.
 • Bezoeker meldt zich bij de balie en wordt geregistreerd.
 • Bezoek wordt aan de voordeur bij de hoofdingang gescreend. We merken steeds vaker dat mensen die al bekend zijn doorlopen, dat is niet de bedoeling. Wij vragen u vooraf de online COVID-19 vragenlijst in te vullen. U ontvangt dan een advies of het bezoek door kan gaan. U dient dit advies bij binnenkomst te laten zien aan de medewerker aan de balie.
 • Daarnaast wordt u gecontroleerd op het ontsmetten van de handen met alcohol en het dragen van een mondkapje.
 • De bezoektijden:
  Maandag t/m vrijdag van 18.15-19.15 uur of van 19.30-20.30 uur, 1 (vaste) bezoeker.
  Weekend: 14.00-16.00u of 00.00-20.30 uur.
 • Het restaurant blijft gesloten voor externen.

 

Weekendverlof

Het weekendverlof is toegestaan onder de onderstaande voorwaarden;

 • U heeft geen ziekteverschijnselen (koorts, hoesten).
 • U gaat op verlof bij een persoon uit uw vaste kring (veelal de partner).
 • U ontvangt tijdens uw verlof thuis geen
 • U neemt thuis maximale hygiëne maatregelen in acht: veelvuldig handen wassen.
 • Verder blijven de algemene regels RIVM van kracht: 1,5 meter afstand en uw huisgenoten/gezinsleden hebben geen ziekteverschijnselen en/of koorts.
 • U spreekt met de therapeut af wat u specifiek thuis gaat oefenen (bijvoorbeeld traplopen, douchen, koken, huishoudelijke taken). U blijft zoveel mogelijk in en om het huis, in eigen tuin/op het balkon.

 

Wij vragen u dringend hieraan mee te werken. Alleen wanneer iedereen zich aan de maatregelen houdt, zetten we samen een stap vooruit.
We gaan er samen voor zorgen dat we kunnen blijven zorgen!

Mondkapje

 • Binnen Libra is het verplicht om in de openbare ruimtes een mondkapje te dragen.
 • Klanten en bezoekers zorgen zelf voor een mondkapje.
 • De medewerkers van Libra zullen een chirurgisch mondmasker2R dragen als ze binnen 1,5 meter van u komen.

 

Bezoek

 • Er mogen maximaal 2 personen uit hetzelfde gezin op bezoek komen, 1 persoon per keer en 1 persoon per dag
 • De namen van deze vaste bezoekers komen op een toegangslijst.
 • De bezoeker meldt zich bij de balie en wordt geregistreerd.
 • De bezoek wordt aan de voordeur bij de hoofdingang gescreend. We merken steeds vaker dat mensen die al bekend zijn doorlopen, dat is niet de bedoeling. U wordt gecontroleerd op het invullen van de gezondheidsvragen, het ontsmetten van de handen met alcohol en het dragen van een mondkapje.
 • De bezoektijden worden aangepast:
  • Ma t/m vrijdag van 10.00-11.00 uur of 16.00-17.00 uur of 18.30-19.30 uur. 1 (vaste) bezoeker, 2 momenten van 1 uur.
  • Weekend: 15.00-17.00u of 18.30-20.00u, 1 (vaste) bezoeker, 2 momenten van 2 en 1,5 uur
 • Naasten die op bezoek komen voldoen aan de volgende voorwaarden:
  • U heeft geen ziekteverschijnselen (koorts, hoesten).
  • Uw huisgenoten/gezinsleden hebben geen ziekteverschijnselen en/of koorts.
  • U neemt thuis maximale hygiëne maatregelen in acht: veelvuldig handen wassen. 
  • U ontvangt thuis maximaal 2 bezoekers van uw vaste kring.
  • U blijft zoveel mogelijk in en om het huis, in eigen tuin/op het balkon.
  • U draagt ook buiten het revalidatiecentrum in de openbare ruimtes een mondkapje.
 • Het restaurant blijft gesloten voor externen.

 

De medewerkers in de VIN-kliniek voldoen uiteraard ook aan bovenstaande voorwaarden. Reden dat we zo strikt zijn is dat we de risico’s voor uw naaste zoveel mogelijk willen beperken. Gezien de zeer zwakke conditie van uw naaste, is een coronabesmetting uiterst ongunstig voor de revalidatie uitkomst.

Heeft u of uw kind binnenkort een afspraak op een van de locaties van Libra?
U bent van harte welkom, als:

 • U en uw gezinsleden meer dan 24 uur vrij zijn van griepklachten (koorts en/of luchtwegklachten, zoals hoesten, verkoudheid, keelpijn). Kinderen tot 12 jaar zonder koorts mogen wel komen.
 • U geen recent verlies van reuk- en smaakzin en/of buikklachten heeft.
 • U in de afgelopen 10 dagen niet in het buitenland, in een rood of oranje gebied, bent geweest.
 • U niet in thuisisolatie (quarantaine) bent vanwege direct contact met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld.

 

Voor kinderen hanteren wij de beslisboom van Boink.

Maatregelen bij Libra

Komt u naar een locatie van Libra, dan verzoeken wij u met een aantal zaken rekening te houden. Alle maatregelen gelden ook als u al (deels) gevaccineerd bent.

 • Binnen alle locaties van Libra is het voor klanten, bezoekers en medewerkers verplicht om een mondkapje te dragen in alle openbare ruimtes (ook tijdens het wachten). U dient zelf zorg te dragen voor een mondkapje.
 • Een extra maatregel die we hebben genomen is screening aan de voordeur bij de hoofdingang. We merken steeds vaker dat mensen die al bekend zijn doorlopen, dat is niet de bedoeling. Wij vragen u vooraf de online COVID-19 vragenlijst in te vullen. U ontvangt dan een advies of uw afspraak door kan gaan. U dient dit advies bij binnenkomst te laten zien aan de medewerker aan de balie.
 • Daarnaast wordt u gecontroleerd op het ontsmetten van de handen met alcohol en het dragen van een mondkapje. Veiligheid staat voorop, bij ieder bezoek, bij iedere revalidant.
 • We vragen u alleen te komen. Bij kinderen tot 18 jaar mag maximaal één ouder mee naar het spreekuur met de kinderrevalidatiearts. Bij kinderen tot 12 jaar mag maximaal één ouder/verzorger (geen broertjes of zusjes) mee naar therapie als dat noodzakelijk geacht wordt. De begeleider dient de online COVID-19 vragenlijst ook in te vullen.
 • De therapeut haalt u of uw kind bij de voordeur op als u of uw kind niet zelfstandig naar de therapieruimte kan komen. Mensen die u halen en/of brengen kunnen op de parkeerplaats op u wachten, het is absoluut niet de bedoeling dat zij mee naar binnen gaan.
 • Om uw verblijf in de gangen, hallen en wachtruimte zo kort mogelijk te houden, verzoeken wij u zoveel mogelijk op de afgesproken tijd te komen.
 • Wij vragen u voorafgaand aan uw bezoek thuis gebruik te maken van het toilet.

 

Kunt u niet naar Libra komen omdat u of uw gezinslid klachten heeft of door quarantaine? Dan vragen wij u telefonisch contact op te nemen, samen stemmen we af hoe en wanneer de afspraak plaats zal vinden.

Mondkapje

 • Binnen Libra is het verplicht om in de openbare ruimtes een mondkapje te dragen. Als u zit mag het mondkapje af, maar als u binnen de 1.5m van uw naaste komt dan moet het mondkapje weer op.
 • Klanten en bezoekers zorgen zelf voor een mondkapje.
 • De medewerkers van Libra zullen een chirurgisch mondmasker2R dragen als ze binnen 1,5 meter van u komen.

 

Bezoek

 • Door de week en in de weekenden mogen maximaal 2 verschillende personen op bezoek komen, 1 persoon per keer.
 • De naam van deze vaste bezoeker(s) komt op een toegangslijst.
 • Bezoeker meldt zich bij de balie en wordt geregistreerd.
 • Bezoek wordt aan de voordeur bij de hoofdingang gescreend. We merken steeds vaker dat mensen die al bekend zijn doorlopen, dat is niet de bedoeling. Wij vragen u vooraf de online COVID-19 vragenlijst in te vullen. U ontvangt dan een advies of het bezoek door kan gaan. U dient dit advies bij binnenkomst te laten zien aan de medewerker aan de balie.
 • Daarnaast wordt u gecontroleerd op het ontsmetten van de handen met alcohol en het dragen van een mondkapje.
 • De bezoektijden:
  Maandag t/m vrijdag van 18.15-19.15 uur of van 19.30-20.30 uur, 1 (vaste) bezoeker.
  Weekend: 14.00-16.00u of 00.00-20.30 uur.
 • Het restaurant blijft gesloten voor externen.

 

Weekendverlof

Het weekendverlof is toegestaan onder de onderstaande voorwaarden;

 • U heeft geen ziekteverschijnselen (koorts, hoesten).
 • U gaat op verlof bij een persoon uit uw vaste kring (veelal de partner).
 • U ontvangt tijdens uw verlof thuis geen
 • U neemt thuis maximale hygiëne maatregelen in acht: veelvuldig handen wassen.
 • Verder blijven de algemene regels RIVM van kracht: 1,5 meter afstand en uw huisgenoten/gezinsleden hebben geen ziekteverschijnselen en/of koorts.
 • U spreekt met de therapeut af wat u specifiek thuis gaat oefenen (bijvoorbeeld traplopen, douchen, koken, huishoudelijke taken). U blijft zoveel mogelijk in en om het huis, in eigen tuin/op het balkon.

 

Wij vragen u dringend hieraan mee te werken. Alleen wanneer iedereen zich aan de maatregelen houdt, zetten we samen een stap vooruit.
We gaan er samen voor zorgen dat we kunnen blijven zorgen!

Mondkapje

 • Binnen Libra is het verplicht om in de openbare ruimtes een mondkapje te dragen.
 • Klanten en bezoekers zorgen zelf voor een mondkapje.
 • De medewerkers van Libra zullen een chirurgisch mondmasker2R dragen als ze binnen 1,5 meter van u komen.

 

Bezoek

 • Er mogen maximaal 2 personen uit hetzelfde gezin op bezoek komen, 1 persoon per keer en 1 persoon per dag
 • De namen van deze vaste bezoekers komen op een toegangslijst.
 • De bezoeker meldt zich bij de balie en wordt geregistreerd.
 • De bezoek wordt aan de voordeur bij de hoofdingang gescreend. We merken steeds vaker dat mensen die al bekend zijn doorlopen, dat is niet de bedoeling. U wordt gecontroleerd op het invullen van de gezondheidsvragen, het ontsmetten van de handen met alcohol en het dragen van een mondkapje.
 • De bezoektijden worden aangepast:
  • Ma t/m vrijdag van 10.00-11.00 uur of 16.00-17.00 uur of 18.30-19.30 uur. 1 (vaste) bezoeker, 2 momenten van 1 uur.
  • Weekend: 15.00-17.00u of 18.30-20.00u, 1 (vaste) bezoeker, 2 momenten van 2 en 1,5 uur
 • Naasten die op bezoek komen voldoen aan de volgende voorwaarden:
  • U heeft geen ziekteverschijnselen (koorts, hoesten).
  • Uw huisgenoten/gezinsleden hebben geen ziekteverschijnselen en/of koorts.
  • U neemt thuis maximale hygiëne maatregelen in acht: veelvuldig handen wassen. 
  • U ontvangt thuis maximaal 2 bezoekers van uw vaste kring.
  • U blijft zoveel mogelijk in en om het huis, in eigen tuin/op het balkon.
  • U draagt ook buiten het revalidatiecentrum in de openbare ruimtes een mondkapje.
 • Het restaurant blijft gesloten voor externen.

 

De medewerkers in de VIN-kliniek voldoen uiteraard ook aan bovenstaande voorwaarden. Reden dat we zo strikt zijn is dat we de risico’s voor uw naaste zoveel mogelijk willen beperken. Gezien de zeer zwakke conditie van uw naaste, is een coronabesmetting uiterst ongunstig voor de revalidatie uitkomst.

Wij vragen u dringend hieraan mee te werken. Alleen samen krijgen we corona onder controle!

 

 veelgestelde vragen