Informatie voor verwijzers

Libra Revalidatie & Audiologie biedt op maat gemaakte behandeling en professionele begeleiding op het gebied van gehoor, spraak en taal. Zowel volwassenen als kinderen en jongeren kunnen terecht in ons Audiologisch Centrum voor onderzoek, advies en begeleiding bij hun zorgvraag. Onze behandelteams zijn multidisciplinair; professionals op allerlei gebied werken samen om de beste zorg te leveren aan de cliënt.

Libra werkt met multidisciplinaire teams van specialisten. In een team werken onder anderen audiologen, audiologieassistenten, maatschappelijk werkers, pedagogisch medewerkers, logopedisten, psychologen en orthopedagogen. Samen brengen ze het probleem op gebied van gehoor-, spraak en/of taal in kaart. Door multidisciplinaire samenwerking vult het team elkaar aan.

Libra voldoet aan alle belangrijke kwaliteitseisen. Ook werken we continu aan verbeteringen.

Wij bieden specialistische behandeling voor volwassenen en kinderen op gebied van gehoor-, spraak- en taalproblemen. U kunt bij ons terecht voor audiometrisch onderzoek, advies over gehoorapparaten, behandeling voor o.a. Tinnitus en nog veel meer. Voor kinderen en jongeren met een spraak- en of taalachterstand bieden wij niet alleen diverse behandeltrajecten, maar ook communicatiecursussen voor het hele gezin. Daarnaast hebben wij specialisten in huis die volwassenen kunnen helpen bij het combineren van auditieve problemen en werk.

Een huisarts, KNO-arts, kinderarts, bedrijfsarts of verpleeghuisarts kan doorverwijzen naar Libra Revalidatie & Audiologie.

Wanneer een andere zorg- of hulpverlener (bijvoorbeeld een logopedist) een onderzoek adviseert, is de verwijzing van een arts noodzakelijk. De verwijzing is noodzakelijk in verband met de vergoeding door de zorgverzekeraar. De verwijzing kan opgestuurd worden naar Libra. Wij versturen dan eerst een bevestiging. Deze wordt gevolgd door een schriftelijke uitnodiging voor een afspraak.

Libra Revalidatie & Audiologie is ook aangesloten bij het platform Zorgdomein.

Contact Libra Audiologie

Libra werkt met multidisciplinaire teams van specialisten. In een team werken onder anderen audiologen, audiologieassistenten, maatschappelijk werkers, pedagogisch medewerkers, logopedisten, psychologen en orthopedagogen. Samen brengen ze het probleem op gebied van gehoor-, spraak en/of taal in kaart. Door multidisciplinaire samenwerking vult het team elkaar aan.

Libra voldoet aan alle belangrijke kwaliteitseisen. Ook werken we continu aan verbeteringen.

Wij bieden specialistische behandeling voor volwassenen en kinderen op gebied van gehoor-, spraak- en taalproblemen. U kunt bij ons terecht voor audiometrisch onderzoek, advies over gehoorapparaten, behandeling voor o.a. Tinnitus en nog veel meer. Voor kinderen en jongeren met een spraak- en of taalachterstand bieden wij niet alleen diverse behandeltrajecten, maar ook communicatiecursussen voor het hele gezin. Daarnaast hebben wij specialisten in huis die volwassenen kunnen helpen bij het combineren van auditieve problemen en werk.

Een huisarts, KNO-arts, kinderarts, bedrijfsarts of verpleeghuisarts kan doorverwijzen naar Libra Revalidatie & Audiologie.

Wanneer een andere zorg- of hulpverlener (bijvoorbeeld een logopedist) een onderzoek adviseert, is de verwijzing van een arts noodzakelijk. De verwijzing is noodzakelijk in verband met de vergoeding door de zorgverzekeraar. De verwijzing kan opgestuurd worden naar Libra. Wij versturen dan eerst een bevestiging. Deze wordt gevolgd door een schriftelijke uitnodiging voor een afspraak.

Libra Revalidatie & Audiologie is ook aangesloten bij het platform Zorgdomein.

Contact Libra Audiologie

Ga direct naar: