Klachten

We proberen u een zo goed mogelijke behandeling, zorg en dienstverlening te bieden. Toch kan het gebeuren dat er iets gebeurt waardoor u, of uw partner, moeder of kind niet tevreden is, een klacht.
Onze klachtenprocedure biedt diverse mogelijkheden om uw verhaal te doen of uw klacht kenbaar te maken. Op die manier kunnen wij onze zorg samen met u verbeteren.

De makkelijkste manier is om uw klacht te bespreken met de verantwoordelijke medewerker. Dit kan bijvoorbeeld uw arts, een verpleegkundige, een therapeut of de receptionist zijn.

U kunt ook altijd vragen om een gesprek met de leidinggevende van de kliniek of polikliniek. Misverstanden en knelpunten lossen we zo samen snel op. Vaak voorkomt een gesprek verdere onduidelijkheden en klachten. 

De klachtenfunctionaris cliënten

Het kan zijn dat u een medewerker liever niet persoonlijk aanspreekt met een vraag of een klacht. Of u hebt een klacht en u weet niet zo goed bij wie u moet zijn. Onze klachtenfunctionaris cliënten Danielle Brinkers staat dan voor u klaar.

De klachtenfunctionaris bekijkt samen met u wat de mogelijkheden zijn. De klachtenfunctionaris informeert en adviseert u en kan bemiddelen tussen u en de betrokken medewerker.

Als u behoefte hebt aan een gesprek met de klachtenfunctionaris, dan kan dat. Ook als u geen actie wilt ondernemen, kunt u bij de klachtenfunctionaris uw verhaal kwijt. De klachtenfunctionaris heeft een onafhankelijke positie. De klachtenfunctionaris registreert alle ingediende klachten en brengt jaarlijks verslag uit aan de Raad van Bestuur.

Contact

Wilt u in contact komen met Danielle Brinkers? Ze is telefonisch bereikbaar via 06- 81214702. Mail kan ook. Mailt u dan naar klachtenfunctionarisclienten@libranet.nl. De klachtenfunctionaris neemt dan contact met u op.

De klachtencommissie cliënten

Heeft de behandeling door de klachtenfunctionaris voor u onvoldoende resultaat gehad? Of wilt u liever geen contact opnemen met de klachtenfunctionaris? Dan kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de klachtencommissie cliënten van Libra R&A. De klachtencommissie onderzoekt uw klacht en kijkt in hoeverre de klacht gegrond is. Daarover doet zij een uitspraak en geeft eventueel een aanbeveling aan de Raad van Bestuur.

Klacht indienen

U dient uw klacht schriftelijk in (een postzegel is niet nodig) en vermeldt hierbij uw naam, adres, woonplaats en geboortedatum:

Klachtencommissie cliënten Libra Revalidatie & Audiologie
Antwoordnummer 1355
5600 VC Eindhoven

Meer informatie

Onze klachtenprocedure is vastgelegd in drie documenten: