Wat doet de onderzoekscommissie?

De onderzoekscommissie is de centrale vraagbaak voor alles op het gebied van wetenschappelijk onderzoek.

Daarnaast doet de commissie aanbevelingen aan de Raad van Bestuur op het gebied van wetenschappelijk beleid.

Aanvragen voor onderzoek komen bij de commissie terecht en worden beoordeeld op inhoud en kwaliteit. De onderzoekscommissie monitort de voortgang van onderzoeker en koppelt dit terug aan de medewerkers.

Naast het stimuleren van eigen onderzoek door Libra Revalidatie & Audiologie, organiseert de onderzoekscommissie ook activiteiten om resultaten van wetenschappelijk onderzoek te verspreiden. Dit doet zij bijvoorbeeld door wetenschapslunches, wetenschapscafé’s en journal clubs.