Werk en Re-integratie

Werken is gezond, maakt gelukkig en zorgt voor inkomenszekerheid. Maar door neurologische, lichamelijke en/of cognitieve problemen is het soms moeilijk om passend werk te vinden of te behouden. Daarom hechten we bij Libra Arbeidsexpertise veel waarde aan aandacht voor werk.

We zijn gespecialiseerd om mensen met complexe medische problematiek, waaronder Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), MS, multitrauma en de ziekte van Parkinson, te begeleiden in hun re-integratie traject. Daarnaast biedt Libra Arbeidsexpertise multidisciplinaire arbeidsrevalidatie aan aan mensen met problemen aan het bewegingsapparaat. Dit noemen we Vroege lnterventie.

De trajecten van Libra Arbeidsexpertise worden onder andere uitgevoerd in opdracht van het UWV, werkgevers, gemeenten en letselschadeverzekeraars.

Libra Arbeidsexpertise is werkzaam in de gehele provincie Brabant en Noord Limburg.

Lees meer

Direct aanmelden