Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Wij willen cliënten een reële kans bieden op het vinden en/of behouden van duurzame arbeid. We doen dit altijd vanuit de zienswijze dat iedere cliënt, opdrachtgever en vraagstelling uniek is en daarom specifieke benadering vraagt. Maatwerk dus. En altijd een passende oplossing.

Arbeidsdiagnostiek

Met diverse specialistische onderzoeksinstrumenten zorgen wij voor duidelijkheid en inzicht in de problematiek en antwoord op de vraag: wat is reëel voor de werknemer binnen de functie? Wat zijn de mogelijkheden met het oog op de toekomst? Hoe kan een werkgever omgaan met de nieuwe situatie?

Re-integratie

Ook hebben wij alles in huis om uw werknemer of klant te re-integreren: wij bemiddelen bij het vinden van een passende baan, waar nodig coachen en trainen we werkgevers en werknemers én zorgen wij voor professionele begeleiding. Bijvoorbeeld door het inzetten van onze jobcoaches: zij geven hulp op de werkvloer bij het aanleren van nieuwe taken, het ontwikkelen van vaardigheden en het omgaan met nieuwe grenzen.

Wet- en regelgeving

Heeft u vragen over de kosten van een re-integratietraject? Wilt u weten wat uw rechten en plichten zijn in een bepaalde situatie? Wij geven voorlichting over onder andere; de Wet verbetering Poortwachter (WvP) en wet- en regelgeving op het gebied van sociale zekerheid.